Ignacio Rodríguez Cano

Letrado

irodriguez@sastremarin.cat

Altres artícles d'aquest autor

el delicte d'usurpació
Litigis

El delicte lleu d’usurpació

Alguna vegada li han ocupat un immoble de la seva propietat? El delicte lleu d’usurpació, lluny de ser una anomalia, sembla haver incrementat durant els