La Consultoria empresarial de Present i Futur

Benvinguts a la Consultoria empresarial de Present i Futur

Empresa

Especialització en Pymes

Direcció

Crear una organització pensada en l'assoliment dels seus propòsits. Guiar a les persones per a dur a terme les activitats, assolint objectius que portin a la companyia a una quota de mercat adequada.

Futur

Prenem decisions per a afavorir el nostre futur; desconeixem el resultat, però és segur que si no les prenem no hi haurà resultats.

Contrato Sastre & Marin

Recursos Humans

El personal és un dels actius més importants per a qualsevol empresa, just és que des de direcció se li presti l'atenció que mereix.

Futuro

  • La vida de la empresa

  • Continuidad del negocio

  • Personalización de Estatutos

Recursos Humanos

  • Criterios de retribución

  • Optimización de costes

  • Incentivación e identificación

Persones

Especialistes en el teu Patrimoni

Persones

Quan els emprenedors posen en marxa una idea, que es transforma en negoci, que es plasma en una empresa, tenen un finalitat especial: assegurar el seu futur i el de la seva família.

No hi ha dues empreses iguals en el món, no hi ha dos directius iguals en el món, no hi ha dos grups familiars iguals en el món. Per tant, no es pot generalitzar en parlar del futur de les persones.

Persones

Destini temps optimitzar el seu futur i el de la seva família. Destini temps per a parlar dels complements a la jubilació.

Complements a la jubilació

Potenciar tots els factors variables, projectats al moment de la jubilació per disposar del nivell de vida desitjat.

Complements a la jubilació

Potenciar tots els factors variables, projectats al moment de la jubilació per disposar del nivell de vida desitjat.

Inversions

Anem més enllà de les rendes de la inversió; tenim en compte el risc, la oportunitat i la fiscalitat.

Inversions

Anem més enllà de les rendes de la inversió; tenim en compte el risc, la oportunitat i la fiscalitat.

Patrimoni

Els pares el creen, els fills el potencien i els nets el perden. No creiem en això. No ho acceptem. Com ho fem?

Patrimoni

Els pares el creen, els fills el potencien i els nets el perden. No creiem en això. No ho acceptem. Com ho fem?