Sastre & Marin

LITIGIS

by Sastre&Marín

Litigis

Especialistes en la resolució de conflictes

Dret civil

Crear una organització pensada en l'assoliment dels seus propòsits. Guiar a les persones per a dur a terme les activitats

Dret Penal

Crear una organització pensada en l'assoliment dels seus propòsits. Guiar a les persones per a dur a terme les activitats

Dret Mercantil

Crear una organització pensada en l'assoliment dels seus propòsits. Guiar a les persones per a dur a terme les activitats

Dret Laboral

Crear una organització pensada en l'assoliment dels seus propòsits. Guiar a les persones per a dur a terme les activitats

Dret Civil

Contractes

Contractes

Serveis de redacció, revisió, rescissió i interpretació de contractes civils, mercantils o d’obra i servei.

Dret Succesori

Dret Succesori

Assessorament en acceptacions d’herències, reclamacions, particions i altres conflictes derivats.

Dret Matrimonial i Família

Dret Matrimonial i Família

Defensem els interessos del client en l’àmbit familiar mitjançant mètodes de resolució de conflictes alternatius.

Dret Civil

Dret Civil

Assessorament en qüestions civils i mercantils, en totes les seves instàncies, tant judicials com arbitrals.

Dret Laboral

Estem especialitzats en totes les àrees del Dret Laboral i de la Seguretat Social que presta assessorament integral en les qüestions que afecten el sistema de relacions laborals.

DretMercantil

DretPenal

Especialistes en assessorament en delictes

Oferim assessorament, assistència i defensa jurídica en tota mena de delictes, tant des d’un punt de vista de defensa com d’acusació.