secret empresarial

El secret empresarial

La protecció del secret empresarial és un aspecte altament important al nostre tràfic mercantil. A més a més de per com és entès, cal tenir presents aquelles accions que, per a la seva defensa, ofereix el nostre ordenament jurídic. Entenem com secret empresarial com a tota aquella informació o coneixement generalment conegut per persones que …

El secret empresarial Llegeix més »