SastreMarín Group_Mesa de trabajo 1

Litigis

custòdia compartida

La custòdia compartida en supòsits de violència de gènere

Es conegut que, des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront a la violència, s’impossibilitaria l’atribució d’una guarda i custòdia compartida (article 92.7 Codi Civil), o bé d’un règim de visites (article 94 Codi Civil) quan el progenitor en qüestió …

La custòdia compartida en supòsits de violència de gènere Llegeix més »

Acerca de la improcedencia de despido

Referent a la improcedència de l’acomiadament.

És conegut que la figura de l’acomiadament, i les seves conseqüències econòmiques (això és, la indemnització per tots coneguda), ha estat objecte de contínues reformes fins a dir basta: amb cada canvi que ha existit en el si del Govern Central, l’Estatut dels Treballadors ha estat modificat en multitud d’ocasions, responent totes aquestes reformes a …

Referent a la improcedència de l’acomiadament. Llegeix més »

La nul·litat de l’IRPH en les hipoteques

El préstec hipotecari es i ha estat una gran font de finançament per molts consumidors a Espanya per poder adquirir un habitatge. Un dels índexs que els bancs i caixes d’estalvis (sobretot a Catalunya) han utilitzat es l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH). En els darrers anys s’ha qüestionat per molts col·lectius l’abusivitat de …

La nul·litat de l’IRPH en les hipoteques Llegeix més »

2022: L’Any de protecció pels consumidors

L’any 2022 depara l’inici d’una major protecció jurídica a tots els consumidors i usuaris quan comprin productes o consumeixin serveis. Per contra, s’estableixen més obligacions a les empreses i empresaris i els augmenta la seva responsabilitat derivada de la seva activitat comercial o professional. Aspectes importants del canvi de legislació En aquest sentit, a partir …

2022: L’Any de protecció pels consumidors Llegeix més »